PROGRAM KSZTAŁCENIA GŁOSU

 

7 MODUŁÓW 

Podstawą mojego programu jest metoda SLS – Speech Level Singing, dosł. śpiewanie na poziomie mowy. Oznacza to, że najistotniejszym elementem procesu wydobywania dźwięku jest to, jak pracuje twój aparat mowy. Konkretniej – ważne jest, abyś nie kombinował i aby Twój śpiew był tak samo naturalny, jak Twoja mowa. Efektem śpiewania metodą SLS jest brak przeciążenia gardła i strun głosowych, łatwość wydobywania dźwięku i autentyczność głosu. Druga, równie ważna metoda, ostatnio bardzo na topie, to Flow Phonation (FP) – metoda zakłada, że podstawą każdego dźwięku jest wydech. Im mniej zrobisz, żeby sobie przeszkodzić w swobodnym wydechu, tym lepiej dla Ciebie. Na lekcjach indywidualnych używam także Doctora Voxa – jest to urządzenie zaprojektowane przez foniatrę, które reguluje pracę fałdek głosowych metodą FP uwalniając głos oraz lecząc niedomykalność strun głosowych i małe guzki. Tymi dwoma metodami prowadzę każdego mojego ucznia – jest to najbardziej skuteczna droga do swobodnego śpiewania!

Na lekcjach poznajemy ćwiczenia zaprojektowane tak, aby pomóc Ci wydobywać dźwięki w sposób jak najbardziej naturalny i bezwysiłkowy. Każda lekcja ZAWSZE rozpoczyna się od rozgrzania naszego aparatu mowy i strun głosowych!!!

 

MODUŁ 1 – TEORIA 

W tej części zajęć (przeważnie większa część pierwszej lekcji) tłumaczę podstawy metody śpiewania SLS – dlaczego Speach Level Singing jest lepszy niż cokolwiek, co może przydarzyć ci się na drodze twojej edukacji wokalnej, opowiadam o rezonansach w twojej twarzy i o świadomym prowadzeniu dźwięku – o drodze dźwięku w twoim ciele. Następnie powtarzamy jedno ćwiczenie z rozgrzewki jednocześnie stosując się z moją pomocą do nowo poznanych zasad.

MODUŁ 2 – FUNDAMENT

Fundament, jako najważniejsza część całego programu jest najdłuższa, a czas jej trwania zależy w dużej mierze od ciebie i od tego, czy ćwiczysz 

 Podczas tych zajęć poświęcamy najwięcej czasu na wyćwiczenie prawidłowej techniki śpiewania – tzw. emisji głosu. Każde ćwiczenie, z jakiego korzystamy jest dobrane do twojego głosu – do problemów technicznych, skali i ambicji. Każde ćwiczenie też wspierane jest przez wskazówki mentalne, których zadaniem jest ułatwienie twojemu ciału przystosowania się do nowych odczuć fizycznych i dzięki temu wykonania ćwiczeń prawidłowo. Efekty, jakich pragniesz pojawiają się już na pierwszej lekcji, ale to utrzymanie ich wymaga czasu i zależy tylko i wyłącznie od ciebie.

MODUŁ 3 – SKALA

Po zbudowaniu solidnego fundamentu bierzemy się za poważne rozciąganie twojej skali (jeśli tylko masz z tym problem). Skala głosu, to temat, który poruszamy już wcześniej, nawet podczas pierwszych ćwiczeń. Prowadząc cię przez każdą lekcję nieustannie testuję twoje granice (bez presji!!!!), ale nie mówię o tym dużo. W module 3 natomiast traktujemy temat skali jako priorytet. Moją misją jest, abyś był w stanie zaśpiewać KAŻDĄ piosenkę!!! 

MODUŁ 4 – BARWA GŁOSU

Podczas lekcji w module 4 zagłębiamy się w temat rezonansów na twarzy oraz umiejscowienia dźwięku. Tutaj zaczyna się moja ulubiona część zajęć – twoja też! W module czwartym rozpoczynamy zabawę głosem. Poznajesz nowe odczucia, naśladujesz znanych wokalistów (przede wszystkim Britney Spears i Celine Dion) i szukasz swojego ulubionego brzmienia.

MODUŁ 5 – ODDECH

Dlaczego mówię o oddechu dopiero w module piątym, przeważnie po co najmniej 3 miesiącach lekcji? Dlatego, że wbrew temu, co ci mówiono od lat „śpiewanie z przepony” wcale nie jest choćby w połowie tak ważne, jak luz, swoboda i „gadanie” zamiast śpiewania w metodzie SLS! Ale to właśnie oddech jest odpowiedzialny w dużej mierze za siłę twojego głosu.

MODUŁ 6 – WIBRATO

Zabawy ciąg dalszy! Tutaj zaczyna się sztuka. Poszukiwania swojego wibrato będziesz kontynuować prawdopodobnie przez większą część swojego życia, ALE możemy rozpocząć je razem. Wibrato, to kontrola, luz, oddech i brak kontroli – SERIO 

MODUŁ 7 – IMPROWIZACJA

Sztuki ciąg dalszy. Ten zakres lekcji tylko dla odważnych – i mam na myśli każdego mojego ucznia. Moim celem jest, abyś był twórczy, aby śpiewanie nie było tylko dobrą techniką, ani dobrą barwą. Chcę włożyć w twój głos emocje oraz brzmienia, które są unikatowe – twoje oryginalne. Improwizacja jest zasadniczo bardzo logiczna, ale wymaga swobody i relaksu – twojego ze sobą i ze mną. 

 

Program, który stworzyłam nie jest oczywiście kompletny – ilość zagadnień, które moglibyśmy poruszyć jest niemalże nieskończona, ALE ćwiczenia są proste, wskazówki mentalne są logiczne, dobra technika staje się jasna, a cały program jest genialny!